vantuyen.net
hoànglonghải – Bèo giạt (3) – Hải tặc Thái Lan
Tại sao tôi gọi “Hải Tặc Thái Lan”? Dễ hiểu thôi bởi vì hầu như tất cả các vụ cướp biển, chận bắt tầu vượt biên, giết người, bắt đàn bà con gái, lục soát cướp đoạt tài sản người vượt biên, đánh đắm…