vantuyen.net
Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (9) – Chiến trường Tam Biên
chuyện kể của Cựu Đại Úy Biệt Cách Dù Lê Đắc Lực 9)- Chiến trường Tam Biên “mong manh cánh lan rừng xanh bên thác uốn quanh” “Chiều lên Bản Thượng” Đâu phải lần nầy đơn vị tôi…