vantuyen.net
hoànglonghải – Tội nghiệp khoai sắn!
Tính chủ quan làm cho người ta nhiều khi bị hớ. Tôi cũng đã kinh qua một lần như thế. Nhân một dịp tết nào đó, cách nay cũng không lâu lắm, ông bà chủ báo hay bạn bè, bảo tôi: Viết một …