vantuyen.net
Tru Sa – ĐỀN
Ngôi đền từng được xây, từ rất lâu. Đền luôn sáng dù không có đèn. Những quả B52 đã tàn phá nơi này. Ngôi đền chưa sập hẳn, chỉ đổ nát. Ngày hôm đấy, đền phát sáng rồi tắt hẳn. Ít lâu, một trưởng l…