vantuyen.net
hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Phụ lục 1
Kể Chuyện Đánh Giặc ở Quê Hương Nguyễn Tấn Dũng Phụ lục 1 Kính anh, Tôi là Thiếu tá Khánh, Chi-đoàn-trưởng 1/16 Thiết kỵ ngày nào mà anh kể trong cuộc đối thoại với anh ở bài 12 trong quyển “Đánh g…