vantuyen.net
hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 33: Con Đường “Ngọt Ngào”
Sao gọi là Con Đường “Ngọt Ngào”? Việc ấy sẽ nói sau! Hà Tiên là một thị trấn biên giới do ông Mạc Cửu thành lập. Muốn tìm lịch sử Hà Tiên cũng không khó. Sách s…