vantuyen.net
hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 30: Cây Số 15
Cây Số 15 thuộc ấp Hòa Bình, xã Mông Thọ, là một đoạn đường trên LTL 8A, cách Rạch Giá 15Km, thuộc xã Mông Thọ, quận Kiên Tân, tỉnh Kiên Giang. Từ hướng Long Xuyên đi về Rạch Giá, bên phải Cây Số 1…