vantuyen.net
Bùi Anh Trinh – ĐẰNG SAU HIỆP ĐỊNH PARIS, MẬT ƯỚC NIXON & PHẠM VĂN ĐỒNG
Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh Năm 1973, ngày 7-2, mười một ngày sau khi ký kết Hiệp định Paris, Kissinger lên đường đi Hà Nội. Tại Hà Nội Kissinger …