vantuyen.net
Bùi Anh Trinh – CHUYỆN VÕ NGUYÊN GIÁP LÀM GIÁN ĐIỆP CHO PHÁP
Người viết bài này đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm về lá thư của bà Bảy Vân, vợ bé của Lê Duẩn, tố cáo nhiều điều không hay về nhân vật Võ Nguyên Giáp. Sở dĩ người ta hỏi là vì người viết đã đ…