vantuyen.net
hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 28: Trở lại Dinh Điền Cái Sắn
Chuyện Dinh Điền Cái Sắn cũng là chuyện dài “Nhân Dân Tự Vệ”, dài dòng lắm. Tuy vậy, trước khi vào Cái Sắn, xin mời độc giả đi lòng vòng, trước hết là qua xã Tân Hội, rồi sau về xã Mông Thọ, nói ch…