vantuyen.net
hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 19: Bắt cóc đòi tiền chuộc
Bây giờ, bọn alQeda hay bọn cướp biển ở eo biển Malacca hay bọn cướp biển Somali có bắt cóc đòi tiền chuộc thì việc làm của chúng cũng chỉ là “đàn em” của Việt Cộng. Việt Cộng thuộc “bậc sư” trong …