vantuyen.net
Đỗ Thành – Tình Xưa 8
Con đò lắc lư và chòng chành thêm một đợt nữa do những lớp sóng xô từ dãy ghe bầu và các bè kéo gỗ nặng dạt tới rồi mới chịu quay đầu vào bến. Hành khách trên đò nhốn nháo hẳn lên, ai cũng lo kéo …