vantuyen.net
Bùi Anh Trinh – MÙA HÈ ĐỎ LỬA, NIXON MẤT HỒN
Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh. Số phận của chúng ta nằm trong tay VNCH Tháng 4 năm 1972, khi quân CSVN tràn qua sông Bến Hải ti…