vantuyen.net
“Hương Tràm Trà Tiên” Bài 8: “Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã” – hoànglonghải
Mới sáng sớm, thiếu úy Sơn, trưởng cuộc Cảnh Sát xã An Hòa gọi máy truyền tin cho tôi: “Đại úy! Tối hôm qua Việt Cộng lẻn về bắn chết ông Năm Trầu.” “Năm Trầu là ông nào?” Tôi hỏi. “Đại úy không bi…