vantuyen.net
TÌNH XƯA 5 – Đỗ Thành
Tôi bước nhanh ra lan can, tránh cho Yêng khỏi lúng túng vì chuyện nhường nhau một chỗ nằm. Yêng cũng để mặc tôi làm theo ý thích, có thể em đang hờn vì tính khí tôi thay đổi cũng nên. Trời chưa t…