vantuyen.net
Bài 2: DIỄN TIẾN CUỘC THẢM SÁT ĐỒNG BÀO VÔ TỘI TẠI HUẾ VÀO TẾT MẬU THÂN 1968 VÀ CUỘC THẨM CUNG CỦA THIẾU TÁ LIÊN THÀNH VỚI TÊN TRUNG TÁ ĐIỆP VIÊN CỘNG SẢN HOÀNG KIM LOAN – Liên Thành
Ai ra lệnh Tàn Sát? Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam Ai Thi Hành? Thiếu Tướng Lê Chưởng, Chính Ủy Khu Ủy Trị Thiên Trung Tướng Trần Văn Quang, Tư lệnh Quân khu Trị Thiên Đại Tá Lê…