vantuyen.net
TÌNH XƯA 4 – Đỗ Thành
Tình xưa 1, Tình xưa 3, Tình xưa 5 Yêng đeo cứng nơi khuỷu tay tôi, nặng như một túi địu. Đêm vỡ òa lan rộng trên rẻo nước, thoang thoảng tiếng róc rách nhè nhẹ ngân vang. Mắt em ngước lên, lung …