vantuyen.net
CLB BILDERBERG TRUNG TÂM QUYỀN LỰC CỦA THẾ GIỚI? – Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Trên 60 năm qua, vào tháng 5 hoặc 6 có khoảng 120 đến 150 nhân vật thuộc tầng lớp được xem là “tinh hoa của nhân loại”, tới tham dự hội nghị thường niên mang tên “CLUB BIDERBERG” để thảo luận về nh…