vantuyen.net
CHÔN VÙI – Tru Sa
Tôi đang gặp rắc rối và dường như không thoát ra nổi. Cơ thể tôi bị dính vào một chỗ, mọi cử động đều rất khó. Không duỗi được tay, chân, cũng chẳng nhích nổi mình. Tôi vẫn nhìn thấy được. Mọi…