vantuyen.net
CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM – Điệp Mỹ Linh
Để tưởng nhớ hai em – Nguyễn Phiêu Linh, Hồ Quang Trung – và kính tặng tất cả Cựu SVSQ/TB/TĐ khóa 6/68 và khóa 4/68 ĐIỆP-MỸ-LINH Dù ngày xưa bạn cùng lớp đã “xầm xì” rằng “hắn” hoạt động cho Việt C…