vantuyen.net
TÌNH XƯA – Đỗ Thành
Tình xưa 2 Yêng theo chiếc xáng đón tôi tại bến đò. Lúc ngồi trên xe, tôi đã lo lo, chỉ sợ đến nơi không gặp Yêng thì không biết về đâu, trọ đâu nữa. Gặp nhau mừng quá, tôi líu ríu khen : em thiệ…