vantuyen.net
SAU MẬU THÂN, HOA KỲ TÌM ĐƯỜNG THÁO LUI – Bùi Anh Trinh
Trích sách “Gải mã những bí ẩn của chiến tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh. Đầu năm 1967 Tổng thống Johnson gởi thư cầu hòa với Hồ Chí Minh nhưng Hà Nội bác bỏ, Washington quay ra mở đường dây tiếp…