vantuyen.net
Lễ thọ giới của tử tù Jarvis Jay Masters – Trần Trung Đạo
Giới thiệu: Jarvis Jay Masters, người da đen, sinh năm 1962 tại Long Beach, California, trong gia đình 7 anh chi em, con của bà Cynthia. Bà Cynthia bị bịnh nghiện ma túy nên cả bảy người con của bà…