vantuyen.net
Hãy Chấm Dứt Trò Đại Bịp: “ĐỊA ĐẠO CỦ CHI” – TQLC Tôn Thất Soạn
“Địa Đạo Củ Chi” là danh từ thường dùng của báo chí Mỹ. Cọng Sản Hà Nội gọi Củ Chi là “Thành Đồng Vách Sắt. ” Việt Nam Cọng Hòa (VNCH) ta quen gọi địa danh này là mật khu Hố Bò. Đây là vùng đồn điề…