vantuyen.net
Ông Phiêu đi tu!!! – hoànglonghải
Thật ra, những gì tôi nói về cái nhà của Lê Khả Phiêu trong bài trước cũng chưa hết. Việc Lê Khả Phiêu dùng sân thượng làm vườn rau không đến nỗi là một “tối kiến”. Sân thượng là nơi dùng để nghỉ n…