vantuyen.net
NHÀ VĂN TÔ HOÀI VÀ TRUYỆN BA NGƯỜI KHÁC – Bùi Anh Trinh
Trích sách “ Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008. ( Trích từ trang 828, tập thượng ) : Tác phẩm “Chuyện làng tôi ngày ấy” của Võ Văn Trực, nói về t…