vantuyen.net
Nỗi buồn ly hương – Hai Hùng
Ngồi chống càm , tay mân mê tách nước trà hảy còn đang nghi ngút khói, đôi mắt buồn buồn nhìn ra ngoài sân vườn trước nhà , ông Sáu Lân khẻ thở dài rồi than vản một mình : – Tình hình này k…