vantuyen.net
Hạ vàng ươm nắng – Hai Hùng
Hàng năm cứ vào những ngày cuối cùng của niên học , các em học sinh khắp nơi mỗi người một Tâm trạng , em thì cố gắng viết vội cho xong cuốn nhật ký , chuyền tay nhau cho bạn hữu ghi lại những tình…