vantuyen.net
THÀNH PHỐ BUỒN TÊNH – Hai Hùng
(Phần nghe trích từ chương trình “Gối Mộng” / California do Hồng Ánh và Hoàng Phố thực hiện) Tiếng hát trầm buồn của ca sĩ Chế Linh đang trình bày ca khúcThành Phố Buồn từ máy hát của n…