vantuyen.net
Con mèo Tobermory – Saki
SAKI (1870-1916) Saki tên thật là Hector Hugh Munro, người gốc Tô cách lan (Scottland), sinh tại Miến điện (Burma) nhưng được nuôi dậy ở Anh quốc. Trước khi bước chân vào nghiệp văn, Saki cộng tác …