vantuyen.net
Chim – Dame Daphne DU MAURIER
Dame Daphne DU MAURIER (1907 – 1985). Bà là con gái một tài-tử trứ danh, Sir Gerald DU MAURIER, cháu nội một cây bút hí-họa rất được độc-giả tờ Punch mến chuộng, George DU MAURIER, và đã thàn…