vantuyen.net
Không tặc và tên giặc Nguyễn Thành Trung – Võ Ý
Trong thập niên 60, có mấy vụ đánh cắp phi cơ xảy ra trong Không Lực VNCH. Tại phi trường Nha Trang, phi công bất ngờ lấy cắp chiếc trực thăng H34 của PÐ215 chở người yêu sang Miên lập tổ ấm. Tại p…