vantuyen.net
Khe Cửa Hẹp – Phong Lan
Tôi là đứa con gái duy nhất của cha mẹ , và trời ban cho tôi một nỗi bất hạnh để tương ứng với niềm hạnh phúc của một đứa con chắc chắn được cưng chiều nhất . Tôi bị liệt hai chân từ bé Chỗ ngồi mu…