vantuyen.net
Những chiếc chìa khóa – Trần Mộng Tú
Không nhiều thì ít ai cũng thỉnh thoảng mất chìa khóa, có khi mất luôn, có khi tìm thấy lại. Còn việc sập cửa rồi mới nhớ ra mình vẫn để chìa khóa bên trong là chuyện thường lắm. Tôi mang chiếc chì…