vantuyen.net
Con bò Hà Lan – Vũ Thư Hiên
Ta được con đực. Con Nhân Hoà là con cái. Rồi đây anh Nhân Hoà phải chở con cái đến tận Nhân Hậu cho con của ta nó nhảy. Vinh dự vậy là lớn lắm. Trại Nhân Hậu sắp có một con bò Hà Lan! Tin này, có …