vantuyen.net
ÔNG CHỦ NHÀ SÁCH KHAI TRÍ SÀI GÒN – Tiếng Xưa
Người Saigon nên đọc , không phải người Saigon, đọc cho biết ! Tôi có ngươì chị ruột giúp viêc bán sách cho tiệm sách Việt Hương ở số 34 đưòng Lê Lợi. Từ đây đi về hướng chợ Bến Thành có thêm 3 ti…