vantuyen.net
Quả táo – Đào Hiếu
Cách suy nghĩ và những xử sự của các nhân vật trong truyện này đã có thời được xem như chuẩn mực đạo đức của cả một thế hệ. Ông thủ trưởng rất bực mình vì có nhiều người hiểu lầm về chuyện …