vantuyen.net
Khái lược lịch sử Đánh Tầu – hoànglonghải
Giải thích: Sau khi “tù cải tạo” về tháng 7 năm 1982, đầu năm sau, buổi tối ngày 5 tháng Giêng ta, tôi ghé ngồi một quán càphê ở góc đường Trần Hưng Đạo – Đề Thám. Bàn bên cạnh, khoảng bốn, n…