vantuyen.net
Từ “Phạm Văn Đồng” tới “Thành Đô”, hai công hàm bán nước – Trần Trung Đạo
Về hình thức “công hàm Phạm Văn Đồng” chẳng khác gì một công án thiền, chỉ 121 chữ với nội dung đơn giản nhưng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực, phân tích, bàn thảo và làm ngưng chảy dòng nhận…