vantuyen.net
Đổ Giàn – Đặng Phú Phong
“Trai An Thái gái An Vinh” Trần võ sư giật mình thức dậy thì trời đã hừng sáng. Ông bước ra sau nhà rửa mặt, ngậm mấy hớp nước, sục sục trong miệng một lúc, nhổ toẹt xuống đất rồi bước …