vantuyen.net
Nước đời lắm nỗi – Phạm Duy Tốn
*Một truyện ngắn viết dưới dạng hồi tưởng của nhà văn Phạm Duy Tốn, đăng trên tạp chí Nam Phong số 23, phát hành tháng 5 năm 1919. Mưa Khi tôi ở Sài Gòn, nhân một đêm nhớ nhà, chẳng biết làm gì cho…