vantuyen.net
Chứng Minh Qua Văn Thơ Do HCM Sáng Tác: Hồ Chí Minh Đã Chết Năm 1932 – Cù Huy Hà Bảo
Từ khi tôi đọc những bài Sự Thật Không Thể Chối Bỏ của tác giả Đặng Chí Hùng , tôi cố gắng tìm hiểu về nhân vật Hồ Chí Minh bởi những gì mà tôi biết và học được ở trường học XHCN thì Cộng Sản đã ph…