vantuyen.net
Phải chăng Nguyễn Ái Quốc muốn làm rể hùm thiêng Yên Thế – Trần Gia Phụng
Ngày 30-7-1909, Pháp cử Lê Hoan, tổng đốc Hải Dương, cầm quân Việt cùng quân Pháp tấn công căn cứ của Đề Thám tức Hùm Thiêng Yên Thế Hoàng Hoa Thám. Yên Thế nằm ở tây-bắc tỉnh Bắc Giang ngày nay. L…