vantuyen.net
CHUYỆN HỒ CHÍ MINH CƯỚI NGUYỄN THỊ MINH KHAI – Bùi Anh Trinh
Giải mã những bí ẩn của Nguyễn Tất Thành Bài 13: CHUYỆN HỒ CHÍ MINH CƯỚI NGUYỄN THỊ MINH KHAI Trích sách “Chuyện nước non đau lòng tới nghìn năm” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008 : …