vantuyen.net
Khi nhà văn Nam Cao ‘mặn chuyện’
Khi đọc sách báo hoặc gặp gỡ trực tiếp, tôi được nghe nhiều nhà văn, nhà báo nhận xét về tính cách cha tôi. Hầu hết đều bảo, cha tôi ít nói và có vẻ ngoài lành lạnh. Cha tôi cũng tự nhận rằng mình …