vantuyen.net
Con gái nhà văn Nam Cao: Ngày ấy… bây giờ
Nhà văn Nam Cao có năm người con. Chị Trần Thị Hồng là con cả. Sau chị còn bốn em, ba trai, một gái. Cô em gái chị qua đời khi chưa đầy hai tuổi. Nay còn lại bốn chị em. Chị Hồng cất tiếng khóc chà…