vantuyen.net
Ngưỡng cửa – hoànglonghải
Tôi bị sạn mật, phải mổ tới ba lần, trong vòng một năm. Trước tiên, hôm đó đi làm về, tôi nằm nghỉ trong phòng nghe nhạc. Tôi ít thích nằm trong phòng ngủ, trừ khi đi ngủ. Không khí phò…