vantuyen.net
Tại sao cộng sản giết Phạm Quỳnh ? – Trần Gia Phụng
Việt Minh cộng sản đã giết Phạm Quỳnh (1892 – 1945) hai lần : Lần thứ nhất hạ sát, che giấu và phi tang thân xác ông tại Huế năm 1945. Lần thứ hai, bóp méo lịch sử, viết sai lạc về Phạm Quỳnh, nhằm…