vantuyen.net
Chênh Vênh Tình Tôi…- Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Khi 16 tuổi, nhân dịp đầu xuân tôi cùng một nhóm bạn lên chùa. Những cô bé đang ở tuổi mộng mơ thường hay tò mò và muốn khám phá những bí ẩn còn ở phía trước của cuộc đời mình, thế nên thấy mọi ngư…