vantuyen.net
Khuynh Quốc, Khuynh Thành – hoànglonghải
(Triết phu thành thành, triết phụ khuynh thành) Những người đàn bà đè đầu “Nam tử Hán”. Lý Diên Niên viết trong Hán Thư: “Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố …